Pengurus Cabang IAI Kota Yogyakarta


PENGURUS CABANG IKATAN APOTEKER INDONESIA KOTA YOGYAKARTA

PERIODE 2018-2022

 

Pengurus Harian             

 • Ketua                     : Kuswardani Dwi Atmini, M.Sc., Apt.
 • Wakil Ketua I         : Wunawar, M.Sc., Apt
 • Wakil Ketua II        : Romdlon Fauzi, S.Farm., Apt.
 • Sekretaris I            : Theresia Triyastuti, S.Farm., Apt.
 • Sekretaris II           : Ratih Trisari Kustiyaningsih, S.Far., Apt.
 • Bendahara I          : Endah Sri Lestari, S.Farm., Apt.
 • Bendahara II         : Jumiasih, S.Farm., Apt.

 

Bidang Organisasi dan Kaderisasi

 • Ketua                    : Yunilistianingsih, S.Farm., Apt.
 • Anggota                : Yuliana Sri Suwarti, S. Si., Apt.

                                               Lintang Wibawa, S.Farm., Apt.

 

Bidang Kesejahteraan dan Kerjasama

 • Ketua                    : Rahma Aliya, S.Farm.,M.Sc.,Apt.
 • Anggota                : Arie Setiyowati, S.Farm, Apt.

 

Bidang Pengabdian Masyarakat dan Tangggap Bencana

 • Ketua                    : Olivia Ari Rahmawati, S.Farm., Apt
 • Anggota                : Fitri Purwitasari, S.Farm., Apt.

                                              

Bidang Pendidikan dan Peningkatan Kompetensi

 • Ketua                    : Widyasari Putranti, M.Sc., Apt.
 • Anggota                : Ineke Kurniasari Simarmata, M.Si., Apt.

                             Mirna Jayanti, S.Far, Apt.

 

Bidang Teknologi dan Informasi

 • Ketua                    : Taufiq Ramadhan, S.Farm., Apt.

 

 

Tim Resertifikasi Cabang

 • Ketua                    : Lusia Ida Kusmawati, S.Farm., Apt.
 • Anggota                : Susana Widayanti, S.F., Apt.

                                            Riski Destriana, S.Farm., Apt.

                                            Azizah Nur Salimah, S. Farm., Apt.