Pengurus Cabang IAI Gunung Kidul


SUSUNAN PENGURUS CABANG

IKATAN APOTEKER INDONESIA KABUPATEN GUNUNG KIDUL

PERIODE 2018-2022

 

Pembina                                  : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul

Ketua Dewan Penasehat        : Arifianti Pisakana Susilowati, M.Pharm.Clin, Apt.

Anggota Dewan Penasehat     : Drs. Darminto, Apt.

 

PENGURUS HARIAN

Ketua                                        : Runtas Listiana Dewi, S.Farm., Apt.

Wakil Ketua 1                           : Nofi Nuhayati, S.Farm., Apt.

Wakil Ketua 2                           : Ahmad Zakki Mubaroq Suhardi, S.Farm., Apt.

Seketaris 1                               : Alfiari Novita Dhian Andityas, S.Farm., Apt.

Seketaris 2                               : Restu Kuncoro, S.Farm., Apt.

Bendahara 1                            : Sri Rejeki, S.Farm, Apt.

Bendahara 2                            : Patwi Rita Sari, S.Si. Apt.

 

BIDANG ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Ketua                                      : Annisa Miftakhul Khusna, S.Farm., Apt.

Sekretaris                               : Hadi Suprapto, S.Far., Apt.

Anggota                                  : Saryudi, S.Far., Apt.

Anggota                                  : Putri Daniswari, S.Farm., Apt.

           

BIDANG KOMPETENSI, ILMIAH, DAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN APOTEKER

Ketua                                      : Veronica Suci Rahayu W., S.Si., Apt.

Sekretaris                               : Elly Puspita Sari, S.Farm., Apt.

Anggota                                  : Susanti Siwi Wahyuni, S.Si., Apt.

 

BIDANG KESEJAHTERAAN ANGGOTA

Ketua                                      : Fithriyatun Nisa, S.Farm., Apt.

Sekretaris                               : Erna Purnamasari, S.Farm., Apt.

 

BIDANG HUMAS, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN TANGGAP BENCANA

Ketua                                      : Ratih Dwi Setiyani, S.Farm., Apt.

Sekretaris                               : Mahendra Agil Kusuma, S.Farm., Apt.

Anggota                                  : Nasrul Haq Bin Husain, S.Farm., Apt.

Anggota                                  : Dati Purwantiyo, S.Farm., Apt.

Anggota                                  : Meiza Vaidani, S.Far., Apt.

Anggota                                  : Wachidah Rachmawati, S.Farm., Apt.

 

TIM REKOMENDASI, MUTASI, DAN VERIFIKASI

Ketua                                      : Isni Winaryati, S.Farm., Apt.

Sekretaris                               : Alfiari Novita Dhian Andityas, S.Farm., Apt.

 

TIM RESERTIFIKASI APOTEKER

Ketua                                      : Endah Siska Fajariyanti, S.Farm., Apt.

Sekretaris                               : Bulandika Padmasari, S.Farm., Apt.

Anggota                                  : CM. Puri Estiningtyas, S.Farm., Apt.

Anggota                                  : Sekar Dewi Nawangwulan, S.Farm., Apt.

 

TIM ADVOKASI DAN KERJASAMA CABANG

Ketua                                      : Haris Indra Prabowo, S.Farm., Apt.

Sekretaris                               : Natria Delani, S.Farm., Apt.

Anggota                                  : Syafada Rizmapuri Aurunnisa, S.Farm., Apt.

Anggota                                  : Dono Panggarjito, S.Farm., Apt.