Pengurus Cabang IAI Bantul


PENGURUS CABANG IKATAN APOTEKER INDONESIA KABUPATEN BANTUL

PERIODE 2018-2022

 

PEMBINA     :

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

 

DEWAN PENASIHAT:

  1. Budiyono, M.Sc., Apt
  2. Ingenida Hadning, M. Sc., Apt
  3. Dra. Ninik Istitarini, Apt.,MPH
  4. Shofia Wijayanti, S.Farm., Apt

 

PENGURUS HARIAN

Ketua                          : Amirul Mustofa, M.MR, Apt

Wakil Ketua                : Pendicho Eko Yuliyanto, S. Far., Apt

Sekretaris                   : Wisnu Wardananingsih, S. Farm., Apt

Wakil Sekretaris         : Bintari Yudha Sari, S. Farm., Apt

Bendahara                 : Ade Puspitasari, S.Farm., Apt

Wakil Bendahara       : Harini Dewanti, S.Si., Apt

 

BIDANG ORGANISASI dan KEANGGOTAAN (OK)

Ketua              : Karla Rochyana Heliati, S. Farm., Apt

Anggota          : Dita Aristyanti, S. Farm., Apt

                          Dini Kristanti, S.Farm.,Apt

                          Aditya Fitriasari, M.Sc.,Apt

                          Dilah Tri Purnamawati, S.Farm.,Apt

 

BIDANG KESEJAHTERAAN ANGGOTA (KA)

Ketua              : Widiyana Setyawati, S. Si., Apt

Anggota          : Triana Susilowati, S.Si., Apt

           Dita Iswaningtyas, S.Far., Apt

           Debora Sutarmi, S.Farm.,Apt

           Imam Nur Bintoro Budi Sulistyo, S.Far.,Apt

 

BIDANG ILMIAH DAN PEDIDIKAN BERKELANJUTAN  (IPB)

Ketua              : Muhammad Fariez Kurniawan, M.Farm.,Apt

Angota            : Pinasti Utami, M.Sc., Apt

           Akhmad  Nurzaki, S.Farm.,Apt

           Renaning Pudyastuti, S.Farm.,Apt

           Heru Purwanto, S.Far.,Apt

 

TIM PENINGKATAN KOMPETENSI (PK)

Ketua              : Happy Elda Murdiana., M.Si.,Apt

Anggota          : Dewi Rahmawati, M.Pharm.,Apt

                          Bangunawati  Rahajeng, M.Si.,Apt

           Dian Anggraini, S.Farm.,Apt

           Etik Hidayati Suciyati, S.Far., Apt

 

TIM RESERTIFIKASI CABANG (RC)

Ketua              : Farida Munawaroh, M.Sc., Apt

Anggota          : Nur Hasanah, S.Farm., Apt

                          Yuni Lestari S.Farm.,Apt

                          Listyas Wijayanti, M.Clin.Pharm.,Apt

                          Alfian Syarifuddin, M.Farm.,Apt

 

TIM PENGABDIAN dan TANGGAP BENCANA (PTB)

Ketua              : Yose V. Parlindungan Sagala, S.Farm.,Apt

Anggota          : Monik Krisnawati,M.Sc.,Apt

    Gugun Suhendra, S.Far.,Apt

            Muslimatul Khatimah, S.Si., Apt