HISFARMA PD IAI DIY

Himpunan Seminat Farmasi Masyarakat 


HISFARMA merupakan singkatan dari Himpunan Seminat Farmasi Masyarakat, merupakan organisasi profesi di bawah koordinasi IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) yang beranggotakan apoteker yang bekerja di apotek.

 

SUSUNAN PENGURUS PD HISFARMA DIY PERIODE 2018-2022

1.     Ketua                                                : Tunggul Wardani, S.Farm., Apt.

2.     Sekretaris                                         : Dian Kurniasari, S.Farm., Apt.

3.     Bendahara                                       : Cipta Agung Djuanda, S.Farm., Apt.

4.     Bidang-bidang :                             

        a. Bidang Kesejahteraan                 : Wedhowati, S.Farm., Apt.

        b. Bidang Pengembangan Usaha   : Triana Susilawati, S.Si., Apt.

       c.  Bidang Advokasi dan Mediasi     : Ramadhan Bayumurthy, S.Far., Apt.